Cursos programats en el marc de l'escola d'estiu 2024 per personal d'ensenyament

Amb aquest curs el participant podrà Elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictes a l'aula amb la màxima eficàcia possible

Amb aquest curs  els participants podràn Identificar les tècniques i els coneixements necessaris per a la millora personal i professional dels docents,

potenciant l'autoconsciència, la gestió del canvi i el benestar general.

Aquest curs té com objectiu Definir eines de gestió emocional i organització per millorar la qualitat de vida dels centres i del alumnes