Curs per els tècnics del programa ERF sobre les Noves tendències en el processos de selecció

CURS DE FORMACIÓ BÀSICA EN IGUALTAT EN MODALITAT AULA VIRTUAL