REACT EU

Fonament de programació en Python-Curs oficial PCAP del Python Institute