Pla intersectorial de IDFO CONVOCATORIA 2021

Curs de PNL II impartit per Maria José Seijas els dilluns i dimecres, de les 17 a les 20:20 hores. La primera i la última sessión són presencials a IDFO Terrassa.

EINES PER A LA MEDIACIÓ (ESCOLA D'ESTIU)

Aula virtual del curs C20210013 Acció 93 grup 6 que es realitza en modalitat mixta. Les sessions dels dies 9 i 31 de març seran presencials. Les sessions dels dies 15, 16, 22, 24 i 29 de març seran virtuals a través de videoconferència.

Aula virtual del curs C2021001301730008 que es realitza en modalitat MIXTA i conté sessions  en aula virtual els dilluns i dijous.

Curs en modalitat presencial adaptat a aula virtual de l'especialitat Excel Avançat

Expedient: PT20210013

Acció: 0128

Grup: 0001

Dimecres: 9 - 14h


Curs d'`Anglès del pla Intersectorial de IDFO nivel B1D del Marc Comú Europeu de les Llengues