PROGRAMA  D'ORIENTACIÓ I FORMACIÓ

SSCS0108_MF0250 ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL DOMICILIARI, módul pertanyent al cp Atenció sociosanitària en domicili

SSCS0208_MF1017 INTERVENCIÓ ATENCIÓ HIGIENICO ALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS, pertanyent al CP Atenció sociosanitaria en institucions socials

SSCS0208_MF1016 SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS A L'ÀMBIT INSTITUCIONAL, DEL PROGRAMA MIXT ORIENTACIÓ FORMACIÓ

SSCS0108 ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES EN EL DOMICILI, MF0249_2 HIGIENE I ATENCIÓ SOCIOSANITARIA - PROGRAMA MIXT ORIENTACIÓ-FORMACIÓ